wsparcie finansowe

Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych w tym w szczególności fundacji i stowarzyszeń, to przede wszystkim dotacje i granaty przekazywane przez uprawnione instytucje w wyniku prowadzonych konkursów w obszarach zgodnych z celami statutowymi danej organizacji.

Aktualnie Fundacja Przyszłość to dziś aplikuje w kilku konkursach na otrzymanie wsparcia finansowego z różnych budżetów, na kilka programów, które chcemy zrealizować. Jeśli uda nam się pozyskać te dotacje / granty, niezwłocznie o nich poinformujemy na naszej stronie internetowej oraz w naszych mediach społecznościowych.