darowizny rzeczowe

Wsparcie materialne jest bardzo potrzebne przy realizacji wielu naszych projektów. Większość zebranych darów przekazujemy tym podopiecznym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Dzieciom przekazujemy m.in. zabawki, żywność, słodycze, książki, pomoce edukacyjne, sprzęt rehabilitacyjny. Podobne wsparcie kierujemy również do domów dziecka oraz placówek leczniczych i opiekuńczych.

Zbieramy m.in. odzież, koce, pościel, żywność, artykuły higieniczne, chemię gospodarczą dla osób bezdomnych i bezrobotnych, a także dla placówek pomagających tym osobom.

Dużego wsparcia materialnego potrzebują wciąż uchodźcy wojenni oraz ofiary katastrof i klęsk żywiołowych oraz ich rodziny i bliscy.

Aby zapobiegać wtórnemu analfabetyzmowi naszego społeczeństwa zbieramy książki, które przekazujemy zwłaszcza mniejszym gminom, gdzie dostęp do książek jest ograniczony.

Cenne i unikatowe przedmioty staramy się spieniężyć na aukcjach charytatywnych, a uzyskane fundusze przekazujemy na uzgodniony z Darczyńcą konkretny cel albo po prostu na cele statutowe Fundacji.
Jeśli chciałbyś przekazać nam wsparcie materialne skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia aktualnych potrzeb Fundacji oraz możliwości odbioru przez nas ofiarowanych przedmiotów.

Jeśli prościej dla Ciebie jest przekazać pieniądze na zakupienie przez Fundację potrzebnych aktualnie rzeczy, możesz to zrobić dokonując przelewu.

Chcesz pomóc albo potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami