nasza misja

Fundacja Przyszłość to dziś szczególną pomocą obejmuje:

  • dzieci ciężko chore i niepełnosprawne oraz ich rodziny i bliskich

  • dzieci pozbawione opieki rodziców
  • ofiary katastrof i klęsk żywiołowych oraz ich rodziny i bliskich
  • ludzi bezdomnych i bezrobotnych

  • uchodźców wojennych oraz ich rodziny i bliskich

  • przedsiębiorców potrzebujących wsparcia w zarządzaniu swoim biznesem

Fundacja Przyszłość to dziś kieruje swoją szczególną uwagę w stronę:

  • ochrony środowiska
  • odnawialnych źródeł energii (OZE)
  • budowania świadomości ekologicznej zarówno dzieci jak i dorosłych
  • przeciwdziałaniu wtórnemu analfabetyzmowi zwłaszcza w mniejszych gminach, gdzie dostęp do książek jest ograniczony