O Fundacji

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

Większość z nas ma marzenia…
Większość z nas myśli o przyszłości dalszej i bliższej…
Ale są wśród nas osoby, które los doświadczył tak mocno, że dla nich przyszłość to dziś…
Osoby, które budząc się, myślą czy i jak przeżyją chociaż dzisiejszy dzień…
To właśnie dla nich powstała Fundacja Przyszłość to dziś.

Nasza misja

Naszą misją jest niesienie pomocy jak najszerszej grupie osób potrzebujących…

Statut Fundacji

Statut Fundacji to najważniejszy dokument, z którego szczegółowo dowiesz się, jakie są cele statutowe Fundacji Przyszłość to dziś i jakimi działaniami będzie te cele realizowała…

Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji Przyszłość to dziś, to najważniejsze osoby, które tworzą Fundację i kierują wszystkimi jej projektami…

Fundator

Fundator to osoba fizyczna lub firma, bez której fundacja nigdy by nie powstała…