współpraca z biznesem

Współpraca z firmami odpowiedzialnymi społecznie jest bardzo potrzebna każdej fundacji.

Firmom, które prowadzą lub chcą prowadzić dobre praktyki CSR (ang. Corporate Social Responsibility), nasza Fundacja Przyszłość to dziś może zaproponować różne formy współpracy:

null

wspieranie konkretnych akcji prowadzonych przez Fundację Przyszłość to dziś (np. organizacja montażu instalacji fotowoltaicznej na domu dziecka / noclegowni dla osób bezdomnych / schronisku dla zwierząt)

null

objęcie stałą pomocą wybranego podopiecznego Fundacji Przyszłość to dziś

null

deklaracja comiesięcznych wpłat wyrażony kwotowo lub jako procent od sprzedaży/zysku (stały sponsoring) lub jednorazowa pomoc finansowa dla Fundacji Przyszłość to dziś na konkretny cel lub na cele statutowe

null

deklaracja comiesięcznego wsparcia rzeczowego lub jednorazowa pomoc materialna dla Fundacji Przyszłość to dziś na konkretny cel lub na cele statutowe w postaci np. produktów wytwarzanych przez daną firmę

null

wolontariat pracowniczy