zarząd fundacji

null
Prezes Zarządu

Michał Szeptycki

null
Członek Zarządu

Ewa Cebula-Szeptycka

null
Członek Zarządu

Paula Nadulska